WELCOME TO SALUKI FORUM
login.php profile.php?mode=bli_medlem faq.php memberlist.php search.php saluki.html


Forum Index » Hälsa/Sjukdom - Health/Sickness » Navelbråck
Post new topic  Reply to topic View previous topic :: View next topic 
Navelbråck
PostPosted: 2007-10-18 23:26:28 Reply with quote
Paulina
Födda av sand
Joined: 04 Oct 2007
Posts: 1226
Location: Strängnäs
KENNET - SKK
-------------------

Navelbråck (hernia umbilicalis)

Navelbråck uppstår när navelporten, ett område mitt på buken där flera bukmuskler möts, är vidgad så att bukorgan (vanligen fett från stora nätet och/eller en bit tunntarm) faller ut i en bråcksäck som utgörs av hud och bukhinna. Navelbråck kan vara medfött eller uppstå under de första månaderna av valpens liv. Om navelbråck uppstår när en tik tuggar av navelsträngen fanns det en onormal svaghet i valpens bukvägg.

Ett stort navelbråck kan behöva opereras medan ett litet bråck kan sluta sig spontant, ibland med en liten kvarstående fettkula under huden.

Nyfödda valpar som föds med "tarmarna på magen" (se detta) har en missbildning som är en mer extrem variant av navelbråck. Valpen föds med ett navelsträngsbråck och när navelsträngen brister faller tunntarm ut genom navelporten.

Navelbråck uppträder sporadiskt i låg frekvens inom de flesta raser. Dessutom ses navelbråck familjärt i vissa linjer. Tikar och hanhundar drabbas lika ofta. I raser där hundar med navelbråck används i avel kan frekvensen bli hög, både i vissa linjer och i hela rasen.

En epidemiologisk studie från USA omfattade 1315 hundar med navelbråck. Defekten var vanligare hos tikar än hos hanhundar och fem raser visade signifikant högre risk än övriga, nämligen airedaleterrier, basenji, pekingese, pointer och weimaraner. I USA förekommer navelbråck ofta hos berner sennenhund, i vissa linjer av bouvier des flandres och ofta hos king charles spaniel.

Eventuellt finns ett samband mellan disposition för navelbråck och för ljumskbråck inom raserna basenji och pekingese.

Olika arvsgångar har föreslagits. Anomalier som navelbråck och andra bråck anses oftast vara orsakade av polygena tröskelanlag. Selektionen mot navelbråck följer de tumregler som gäller för polygener. En hund med navelbråck bör inte användas i avel och avelsdjur bör väljas från så bra kullar som möjligt.

_________________
[img]
[/img]
Paulin Brealt, Kennel: http://www.lovers.n.nu
View user's profile Find all posts by Paulina Send private message Send e-mail Visit poster's website MSN Messenger ICQ Number
PostPosted: 2007-10-18 23:26:43 Reply with quote
Paulina
Födda av sand
Joined: 04 Oct 2007
Posts: 1226
Location: Strängnäs
Blixbo Klinik och Kennel AB

Navelbråck

Navelbråck hos hund eller katt är oftast en medfödd missbildning. Det beror på en svaghet i bukväggens muskellager. Under fosterutvecklingen bildas bukväggen som två veck, som växer ut från sidorna på ryggen. De växer sedan ned och omsluter bukorganen, som bildas under samma tid. De två vecken ska växa ihop mitt under buken, där det bildas ett stråk av senliknande vävnad kallat Linea alba (därför att det ser nästan vitt ut, när man opererar eller obducerar djuret). (När man gör bukoperationer, lägger man oftast snittet i Linea alba. Det blöder mindre och är lättare att sy ihop på ett hållbart sätt)

Mitt under buken går under fosterlivet blodkärlen till och från moderkakan (navelsträngen) genom en öppning i Linea alba. Strax efter födelsen ska den öppningen växa igen med ärrvävnad, som blir naveln. Om öppningen av någon orsak är för vid när valpen eller kattungen föds, blir det inte någon hållbar ärrvävnad, som drar ihop öppningen. Då täcker bara bukhinnan på insidan och huden på utsidan hålet i bukväggens muskler. Bukhinna och hud är så tunna och elastiska att bukorganen delvis buktar ut genom hålet och ett navelbråck uppstår. Om bråcket är litet, kommer bara en liten del av bukfettet ut och det har oftast inte någon praktisk betydelse. Om hålet är större, kan andra delar av bukens innehåll komma ut i bråcket genom hålet. Då blir bråckbulan så stor, att det finns risk att djuret skadar den. Om exempelvis en tarmslynga kommer ut i bråcket, finns risken att den svullnar utanför bråcköppningen och blodcirkulationen i den utbuktande delen av tarmen blir störd. Om det händer, svullnar bråckets innehåll allt mer och snart blir tarmen utan blodförsörjning. Detta är ett mycket smärtsamt tillstånd (inklämt bråck), som kräver snabb operation, annars dör djuret.

Behandlingen av navelbråck beror helt på hur stor bråcksäcken och bråckporten (hålet i bukväggen) är. Om bråcket är så stort att det finns risk för skador eller inklämt bråck bör djuret opereras så snart det har blivit så gammalt att det kan sövas utan alltför stora risker. Operationen är i allmänhet ganska enkel, då man syr ihop den defekt som finns i muskelväggen. I undantagsfall är bråcket så stort att man inte bara kan dra kanterna mot varandra och sy ihop. I dessa fall kan man lägga in ett nät av syntetmaterial som förstärkning av bukväggen. Nätet sys då till kanterna av bråckporten som en konstgjord bukvägg.

Ofta skyller uppfödaren ett navelbråck på en svår förlossning där det blivit en dragning i navelsträngen innan den gått av. Naturligtvis kan ett bråck uppkomma på så sätt, men jag tror att det är mycket ovanligt. De flesta navelbråck har nog en ärftlig bakgrund. Av den orsaken får inte raskatter användas i avel, om de har eller har haft navelbråck.

_________________
[img]
[/img]
Paulin Brealt, Kennel: http://www.lovers.n.nu
View user's profile Find all posts by Paulina Send private message Send e-mail Visit poster's website MSN Messenger ICQ Number
PostPosted: 2007-10-18 23:27:11 Reply with quote
Paulina
Födda av sand
Joined: 04 Oct 2007
Posts: 1226
Location: Strängnäs
Text funnen på: http://www.schaeferhundklubben.com/halsosidan/halsosid2.html#navelbrock

NavelbråckGenom försäkringssiffror från Agria vet vi att navelbråck förekommer inom Schäferrasen, dock är inte defekten vida utbredd ännu. Vi vill därför genom information göra uppfödarna på förekomsten av denna ärftliga defekt.

Navelbråck hos hund är oftast en medfödd missbildning, men ett navelbråck kan också uppstå under de första månaderna i valpens liv. Den senare formen är inte "medfödd" utan uppstår som följd av en medfödd predisposition.
Ofta förekommer en förklaring från uppfödaren till att navelbråcket uppstått till följd av att tiken dragit för hårt i navelsträngen. Om så är fallet finns det ändå en svaghet i bukväggen. En normal bukvägg skall klara den påfrestning som tikens dragande i navelsträngen utgör.


Mitt under buken går under fosterstadiet blodkärlen till och från moderkakan genom en öppning i bukväggen hos valpen. Strax efter födseln skall den öppningen sluta sig. Om öppningen är för vid när valpen föds, blir det inte någon hållbar vävnad som drar ihop navelporten. Detta leder till att bukorgan, vanligen fett och/eller bitar av tarmen faller ut i bråcksäcken som utgörs av hud och hudhinnor. Navelbråck observeras vanligen först vid några veckors ålder som en liten, i regel mjuk "bulle" på navelns plats. Om bråcket är litet faller endast bukfett ut och det har oftast inte någon praktisk betydelse. Är bråcket större och tarmslyngor har fallit ut leder detta till att tarmen blir klämd. Tarmen blir därför utan blodförsörjning. Detta är ett mycket smärtsamt tillstånd och kräver snabb veterinärmedicinsk behandling annars kan ett livshotande tillstånd uppstå.

Navelbråck förekommer hos båda könen men frekvensen är något högre hos tikar.

Mycket små bråck kan sluta sig spontant. Större bråck behöver oftast opereras. Ingreppet är i allmänhet enkel och kan utföras på valpen så snart den blivit gammal nog att kunna sövas utan risker.

Det finns förvånansvärt få genetiska publikationer avseende navelbråck. De som finns påvisar att anlaget nedärvs polygent (1) eller recessivt. (2).

SKK:s avelskommite har gjort följande policyuttalande:
"Medfött navelbråck är en genetisk belastning. Det kan generellt inte anses vara försvarbart att använda hund med medfött navelbråck till avel, då avkommorna löper större risk att få denna defekt"


Litteratur
1) Willis.MB. Genetics of the dog. H.F&G Whiterby Ltd London 1989.
Angus.K&Young GB A note on the gentics of umbilical hernia Vet Rec 1972 90:245-247
Robinson. R Genetic aspects of umbilical hernia incidence in cats and dogs. 1977 Vet Rec 100 9-10
2) Robinson.R. Genetics for dog breeders. Pergamon Press 1990.

Källor
SKK Sund Hundavel utgåva 2. 1996.
Hundens sjukdomar B Wikström
SKK:s Avelspolicy.
Valpningsboken A-S Lagerstedt

_________________
[img]
[/img]
Paulin Brealt, Kennel: http://www.lovers.n.nu
View user's profile Find all posts by Paulina Send private message Send e-mail Visit poster's website MSN Messenger ICQ Number
Navelbråck
Forum Index » Hälsa/Sjukdom - Health/Sickness
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
All times are GMT + 1 Hour  
Page 1 of 1  

  
  
 Post new topic  Reply to topic  


Skapa forum | Supportforum | Användarvillkor | Integritetspolicy | Cookiehantering | Kontakta oss |
Powered by phpBB © 2001-2004 phpBB Group
Designed for Trushkin.net | Themes Database
Sidan tog 0.09 sekunder att ladda.